Travessen
 
PM möter SH VV möter I d G Echo Topphästarna Den underskattade Den gömda faktorn Den argaste Sant eller falskt? y+x Topphästarna 2 Maharajah - topp eller flopp?
Hem Andelar/Till salu Dynamit i blodet Auktioner Debatt och krönikor Avelssäsong 2022 Korta avelsfunderingar Tjänster och böcker

y+x

Det råder delade meningar om hur stor betydelse y+x-korsningar egentligen har. Min uppfattning är att det får en allt större betydelse i dagens travsport. I detta dokument ska jag därför redovisa lite av MINA funderingar kring denna teori. Vi börjar med att klargöra begreppen:

 

En stark y+x-korsning är en korsning där hingsten i femte till sjunde led på Y-linjen återfinns i x-position på mödernelinjen (tredje till sjunde led) eller på morfars möderne (avkommans fjärde till sjunde led)

Det finns också en teori om att den starkaste y+x-korsningen är när den ligger i avkommans femte led på y-linjen och samtidigt i avkommans femte led på morfars mödernelinje eller i femte led på avkommans mödernelinje. Jag markerar den typen av korsningar med ett + i denna genomgång.

 

En svag y+x-korsning är en korsning där en hingst, som finns på y-linjen, också finns i tredje till sjunde led återfinns i en annan x-position än ovan nämnda (tredje till sjunde led)

 

Man ska också ha klart för sig att det egentligen är en direkt felaktig benämning med y+x-korsning. Y-kromosom och x-kromosom är könskromosomer och bestämmer således könet på avkomman. Att det genetiska materialet i y respektive x skulle skilja i övrigt finns det inte mycket som tyder på. Dessutom ska man vara på det klara med att det genetiska materialet som lämnas vidare förändras från generation till generation. En hingst som har Star’s Pride fem led bakåt på y-linjen lämnar ett helt annat genetiskt material i sina y-kromosomer än Star’s Pride gjorde. Om man ska räkna förenklat så halveras påverkan för varje generation dvs hingsten ger 50% av avkommans genetiska material, farfar 25%, farfars far 12,5%, farfars farfar 6,25% och i femte led ger farfars farfars far 3,125%. Det kan tyckas lite men det kan vara fullt tillräckligt för att påverka en hästs förmåga att trava fort. Speciellt om stoet har samma 3% genetiska material. Det handlar alltså inte egentligen om y och x utan om position och att en etikett gör det lättare att spåra. Generellt kan man säga att linjebildande avelshingstar som t ex Star’s Pride och Speedy Crown bär på gediget genetiskt material och det säger sig självt att deras närvaro i flera betydelsefulla positioner ger goda förutsättningar att bygga på. Om man vill förenkla lite, igen, så kan man säga att 3 % av en hingsts gener kan vara bättre än 50% eftersom dessa gener är “tvättade” genom generationer. Alla svaga, icke dominanta, gener har fallit bort och ersatts med bättre material från andra individer. Kvar blir då en kärna som består av “det bästa“. När man får hälften av generna från samma källa så får man med sig en massa “skräpgener” också. Det är det som gör att en outcrosseffekt kan uppstå. Man har en hårt inavlad individ, med allt det dåliga och bra blandat, och korsar den med en bra häst med helt annat genetiskt material. Då får man en genetisk “snabbsköljning”

 

Man ska också vara medveten om att en y+x-korsning gör inte en bra travhäst. Samtliga hästar nedan i denna mindre genomgång har en mängd olika stammässiga fördelar som är helt orelaterade men det sparar vi till en annan genomgång.

 

Jag studerar varje år de tyngsta unghästloppen i USA, Sverige och Frankrike. Tendensen är att en y+x-korsning kommer att vara nödvändig att hävda sig i dessa lopp. I Hambletonian 2014 såg det ut så här:

 

1. Trixton har Speedy Crown i sjätte led på y-linjen och Speedy Crown som morfars morfar En stark y+x-korsning

2. Nuncio har Victory Song i femte led på y-linjen och Victory Song i sjunde led på morfars möderne. En stark y+x-korsning

3 Harper Blue Chip har Noble Victory i femte led på y-linjen och Noble Victory i femte led på morfars mödernelinje. En stark y+x-korsning +

4. Il Sogno Dream har Speedy Crown i sjunde led på y-linjen och Speedy Crown i tredje led på mödernelinjen. En stark y+x-korsning

5. Reaolve har Speedy Crown i sjätte led på y-linjen och Speedy Crown i fjärde led på mödernelinjen. En stark y+x-korsning

6. Datsyuk har Speedy Crown i sjunde led på y-linjen och i femte led på morfars mödernelinje En stark y+x-korsning

7. JJ Alex har Noble Victory i femte led på y-linjen och Noble Victory i x-position, i sjätte led, genom Flak Bait. En svag y+x-korsning

8. Royal Ice har Speedy Crown i sjätte led på y-linjen och i femte led på mödernelinjen En stark y+x-korsning

9. Don Dorado saknar y+x-korsning

10. Don Cango har Volomite i sjunde led på y-linjen och i sjunde led på mödernelinjen. En Svag y+x-korsning

11. Father Patrick har Speedy Crown i sjunde led på y-linjen och i fjärde led på morfars mödernelinje. Dessutom finns Valley Victory i en y+x (4:e led på y-linjen och tredje led på mödernelinjen) En stark y+x-korsning

 

Trots att Father Patrick, överraskande, galopperade bort sig i starten togs alltså samtliga prispengar av hästar med en stark y+x-korsning. Nu är konkurrensen inte särskilt hård i USA, vem som helst som har råd får plats i Hambletonian, och dessutom finns det mycket högre procent hästar med y+x-korsning än i exempelvis Sverige. Dock brukar det vara så att det som är “trendande” i USA är det som gäller i Sverige om tio år.

 

I Sverige ser det annorlunda ut men samma tendens går att spåra redan nu. Så här såg det ut i E3-finalen (Långa) 2014:

 

1. Al Dente har Speedster i sjätte led på y-linjen och Speedster i x-position i sjätte led. En svag y+x-korsning

2. Psycho har Star’s Pride i fjärde led på y-linjen och i femte led på Morfars möderne En stark y+x-korsning

3. Digital Frame har Star’s Pride i sjätte led på y-linjen och i två x-positioner En svag y+x-korsning

4. Origo Tilly har Worthy Boy i fjärde led på y-linjen och Worthy Boy i sjätte led på morfars mödernelinje. En stark y+x-korsning

5. Furious Francis saknar y+x-korsning

6. Baron d’Urzy saknar y+x-korsning

7. Orion Tilly saknar y+x-korsning

8. Broidi har Volomite i sjätte led på y-linjen och Volomite i sjäte led på mödernelinjen. En stark y+x-korsning

9. Thewayiam Ås har Speedy Crown i sjunde led på y-linjen och i tredje led på mödernelinjen. En stark y+x-korsning

10. Valentino Strix saknar y+x-korsning

11. Othello Tilly saknar y+x-korsning

12. Global Rebel har Worthy Boy i femte led på y-linjen och Worthy Boy i sjunde led på mödernelinjen En stark y+x-korsning

 

Således fanns fem hästar med stark, fem hästar utan och två med svag. Återigen ser man att de stora prispengarna plockades av de med y+x-korsning av något slag. När det var dags för final i Kriteriet så var det tre hästar som kvalat in till både E3-långa och Kriteriet, de tre främsta, och alla dessa bär alltså på någon form av y+x-korsning. Så här såg det ut i Kriteriet:

 

1. Je T’aime Express har Speedy Scot på y-linjen i nionde led och och Speedy Scot i x-position via Lindy’s Crown. En svag y+x-korsning

2. Buddha har Speedy Crown i sjätte led på y-linjen och Speedy Crown i x-position i femte led via Ata Star L. En svag y+x-korsning

3. From Dust to Dawn har Star’s Pride i fjärde led på y-linjen och Star’s Pride i x-position via Jazz Kosmos En svag y+x-korsning

4. Wingait Holger har Star’s Pride i femte led på y-linjen och i femte led på mödernelinjen En stark y+x-korsning

5. Conlight Ås har Victory Song i femte led på y-linjen och i sjätte led på mödernelinjen En stark y+x-korsning

6. Digital Frame har Star’s Pride i sjätte led på y-linjen och i två x-positioner En svag y+x-korsning

7. Psycho har Star’s Pride i fjärde led på y-linjen och i femte led på Morfars möderne En stark y+x-korsning

8. Dupont har Speedy Scot i sjunde led på y-linjen och i femte led via Lindy’s Crown En svag y+x-korsning

9. Stay Alert har Speedster i åttonde led på y-linjen och i sjätte led på morfars mödernelinje En svag y+x-korsning

10. Al Dente har Speedster i sjätte led på y-linjen och Speedster i x-position i sjätte led. En svag y+x-korsning

11. Gross Weight har Speedy Scot i femte led på y-linjen och i femte led på morfars mödernelinje En stark y+x-korsning +

12. Global Revolver har Hickory Pride i femte led på y-linjen och i femte led på morfars mödernelinje En stark y+x-korsning +

 

Samtliga Kriteriefinalister bar alltså på en y+x-korsning. Fem på stark och sju på svag.

I Frankrike, där man avlar på ett helt annat vis och också har andra tävlingsmässiga förutsättningar, är y+x-korsningar fortfarande relativt ovanligt. Dessutom är det lite andra individer. Dock ser man även här att det finns en liten tendens.

 

I “Criterium de 3 ans” 2014 såg det ut så här:

 

1. Bold Eagle har Star’s Pride i sjunde led på y-linjen och i sjunde led i x-position via Speedy Somolli. En svag y+x-korsning

2. Brillantissime saknar y+x-korsning

3. Billie de Montfort (sto) saknar y+x-korsning

4. Bolide de Gueron har Workaholic som farfar och även Workaholic i fjärde led på morfars mödernelinje. En svag y+x-korsning

5. Black d’Avril saknar y+x-korsning

6. Biche des Clos (sto) har Carioca II i femte led på y-linjen och i sjätte led hos såväl morfars mödernelinje samt på mödernelinjen En stark y+x-korsning

7. Brise de l’alba (sto) saknar y+x-korsning

8. Bardane du Houlbet (sto) saknar y+x-korsning

9. Bonnie Cadence (sto) saknar y+x-korsning

10. Brosses Troubadour saknar y+x-korsning

11. Be my Girl (sto) saknar y+x-korsning

12. Brutus de Bailly saknar y+x-korsning

13. Balva Montaval har Mousko Williams i sjunde led på y-linjen och har honom också i sjunde led i x-position En svag y+x-korsning

14. Bird Parker saknar y+x-korsning

 

Av 14 startande hade 4 y+x-korsning. 3 av dessa var bland de 6 första. I Frankrike ser man också betydligt oftare x+x-korsningar på starka individer. Detta beror sannolikt på ett annat avelssystem.

Man får tro vad man vill om denna avelsteori men jag tycker att det är bäst att ha en y+x-korsning i botten, såvida man inte har ett hårt inavlat sto eller sto från ett underpresterande möderne och därför söker en genetisk snabbsköljning, och därefter komponera ihop stamtavlan. Det blir garanterat inte sämre resultat av att använda genetiskt starka individer i grunden.